Privacyverklaring - De Koning van Amsterdam

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 11 april 2024

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we met je persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring is van toepassing op al het gebruik van je persoonsgegevens zoals verzameld door De Koning van Amsterdam (via de website of op andere wijze). We willen jou de best mogelijke ervaring bezorgen en stellen jouw privacy en de beveiliging van jouw persoonsgegevens voorop. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en beschermen jouw persoonsgegevens volgens de daarin vastgelegde beginselen.

De Koning van Amsterdam is een productie van Bos Theaterproducties. De productie wordt geproduceerd door Skattie BV, een dochteronderneming, gevestigd aan de Zeeburgerdijk 84, 1094 AG in Amsterdam, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Skattie bv is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34207705.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Koning van Amsterdam verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website of diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via de website, telefonisch, per e-mail, et cetera. Dit zijn de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens van jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en type apparaat waarmee je de website bezoekt
 • Correspondentie (in het geval je contact met ons op neemt)

Een deel van de genoemde informatie wordt via cookies verzameld. Voordat we cookies plaatsen die persoonsgegevens verzamelen, vragen wij eerst om toestemming via de cookiemelding. Lees hier meer over de cookies die wij gebruiken.

Daarnaast ontvangen wij persoonsgegevens van verkoopkanalen waar De Koning van Amsterdam een afspraak mee heeft voor ticketverkoop.

Waarom wij deze gegevens verwerken

We hebben jouw persoonsgegevens nodig voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van een ticketboeking via website of telefoon
 • De nieuwsbrief versturen
 • Informeren over de voorstelling die je gaat bezoeken
 • Informeren als er wijzigingen zijn
 • Optimaliseren van onze website
 • Relevante advertenties tonen op social media en andere advertentiekanalen
 • De effectiviteit van onze campagnes meten

Hoe lang wij jouw persoonsgegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor je gegevens verwerkt worden.

Specifiek voor onze nieuwsbrief geldt dat wanneer je deze niet langer wenst te ontvangen, je je altijd kunt uitschrijven via een link in de nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens (met derden)

Alleen medewerkers die jouw gegevens nodig hebben voor het leveren van een dienst krijgen toegang tot jouw persoonsgegevens.

De Koning van Amsterdam verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Koppeling naar derden

Onze website bevat koppelingen naar websites van derden. Als je deze koppelingen volgt, verlaat je onze website. Deze privacyverklaring dekt niet het gebruik van deze websites. Wij adviseren je om ook de privacyverklaringen van derden te raadplegen.

Beeld- en/of geluidsopnames

Tijdens je bezoek aan De Koning van Amsterdam kunnen er beeld- en/of geluidsopnames worden gemaakt. Wanneer deze opnames worden gebruikt voor marketing- of publicitaire doeleinden, zal dat vooraf bekend worden gemaakt. Je kunt bezwaar maken als je ongewild herkenbaar in beeld komt. We zoeken dan samen naar een gepaste oplossing.

Er kunnen ook opnames worden gemaakt voor interne doeleinden, bijvoorbeeld als naslagwerk voor het artistieke team.

Beveiliging

De Koning van Amsterdam gaat vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@dekoningvanamsterdam.nl.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om:

 • een overzicht op te vragen van de persoonsgegevens die wij van je verwerken.
 • ons te verzoeken om jouw gegevens te corrigeren of verwijderen.
 • je eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken
 • jouw persoonsgegevens in een gangbaar format van ons te verkrijgen

Je kunt je rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@dekoningvanamsterdam.nl. We zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. In geval van klachten kun je je ook melden via dit e-mailadres of wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

We horen het graag wanneer je vragen hebt over deze privacyverklaring of over ons gebruik van jouw persoonsgegevens.